สมุนไพรสบู่แดง

สมุนไพรสบู่แดง

สบู่แดง Jatropha gossypifolia Linn.
บางถิ่นเรียกว่า สบู่แดง ละหุ่งแดง (กลาง) สบู่เลือด สลอดแดง สีลอด หงส์เทศ (ปัตตานี).

ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน มีขนาดกว้าง และยาวใกล้เคียงกัน ประมาณ 12-15 ซม. มี 3-5 แฉก ปลายแฉกแหลมเป็นติ่งสั้น ๆ ขอบมีขน ปลายขนมีต่อมกลม ๆ โคนใบเว้าเล็กน้อย เนื้อใบบาง เกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน เส้นใบออกจากโคนใบ มีจำนวนเท่ากับจำนวนแฉก ก้านใบยาว 5-10 ซม. ด้านบนมีขนซึ่งแตกแขนง และปลายขนมีต่อมกลม ๆ หูใบเป็นขนชนิดปลายขนมีต่อมเช่นเดียวกัน. ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ก้านช่อยาวประมาณ 4-5 ซม. มีขนเล็กน้อย ใบประดับรูปยาวรี ยาว 6-12 มม. ขอบมีขน ปลายขนมีต่อมกลม. ดอกเพศผู้ มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่แกมรูปหอก ปลายแหลม ยาว 4-5 มม. ขอบมีขน ปลายขนมีต่อมกลม กลีบดอกยาว 4-5 มม. สีแดง เกลี้ยว เกสรผู้ 10-12 อัน ก้านเกสรเชื่อมติดกัน อับเรณูรูปค่อนข้างกลม. ดอกเพศเมีย กลีบรองกลีบดอกยาวกว่าดอกเพศผู้ แต่กลีบดอกเหมือนดอกเพศผู้ รังไข่มีขน. ผล รูปไข่ มี 3 พู ยาวประมาณ 1 ซม.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นทั่วไปในประเทศไทย ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกากลาง.

สรรพคุณ : ใบ ต้มใบ จำนวน 7-21 ใบ (โดยกินใบด้วย) กินแก้ปวดท้อง ลดไข้และเป็นยาถ่าย ตำเป็นยาพอกแก้ผื่นคัน พอกฝี  เมล็ด ย่างพอสุก กินเป็นยาระบาย น้ำมันเมล็ด, กินทำให้อาเจียน และใช้ทาแผลโรคเรื้อน

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,wikipedia.org