ลำดับการจัดหมวดหมู่ของ จระเข้น้ำจืด จระเข้น้ำเค็ม ตะโขง และจระเข้จีน

ลำดับการจัดหมวดหมู่ของ

จระเข้น้ำจืด จระเข้น้ำเค็ม ตะโขง และจระเข้จีน

อาณาจักรสัตว์  (Kingdom  Animalia)

ชั้นสัตว์เลื้อยหรือคลาน  (Class  Reptilia)

อันดับจระเข้  (Order  Crocodylia)

วงศ์ย่อยจระเข้  (Family  Crocodylidae)

สกุลจระเข้  (Genus   Crocodylus)

ชนิด๑  จระเข้น้ำจืด  (Crocodylus  saimensis  Schneider)

ชนิด๒  จระเข้น้ำเค็ม  (Crocody  porosus  Schneider)

สกุล ตะโขง  (Genus  Tomistoma)

ชนิด๓  ตะโขง  [Tomistoma  schlegelii  (S. Muller)]

วงศ์ย่อย จระเข้จีน  (Sobfamily  Alligatorinae)

สกุล จระเข้จีน  (Genus  Alligator)

ชนิด๔  จระเข้จีน  [Alligator  sinensis  (Fauvel)]

 

รูปภาพจาก:MThai .com,dinoanimals.pl